ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

Prodávající:

HERZ, s.r.o.
se sídlem Brno, Vídeňská 264/120b, PSČ 619 00, IČO: 49970224,
DIČ: CZ 49970224,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11981.

 

Oznamuji vám tímto, že v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku odstupuji od kupní smlouvy uzavřené s vaší společnosti.

Označení předmětu koupě/zboží:

 

Číslo kupní smlouvy/objednávky/dodacího listu:

 

Datum převzetí zboží:

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

 

Adresa:

 

Datum:

 

Informace pro spotřebitele (výňatek z VOP e-shop HERZ, s.r.o.)
Spotřebitel je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14ti dnů ode dne, kdy převzal zboží. Odstoupení od smlouvy musí spotřebitel odeslat prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty.
Spotřebitel je povinen zaslat či osobně předat prodávajícímu zboží, jež bylo předmětem kupní smlouvy, a to do 14 dnů od odstoupení.
Prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu včetně nákladů dodání nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, kterým od něj kupní cenu přijal, nedohodly-li se strany jinak.
Prodávající není povinen vrátit kupní cenu dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo než spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující,
a to i v případě, že zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno prostřednictvím držitele poštovní licence.
Prodávající nepřebírá zásilky zaslané na dobírku a nehradí při převzetí reklamovaného zboží přepravci náklady na přepravu!
Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží, pokud možno ve stavu, v jakém jej převzal, úplné a s kompletní dokumentací, čisté a nepoškozené a bez známek opotřebování
a pokud možno v originálním obalu.

 

HERZ, s.r.o. I +420 544 234 381 I office@herz.cz I www.herz.cz